доктор економічних наук, професор
Шелегеда Белла Григорівна

завідувач кафедри міжнародної економіки
(період 1997-1999 рр.)

 

доктор економічних наук, професор
Виноградова Олена Володимирівна

завідувач кафедри міжнародної економіки
(період 1999-2003 рр.)

 

доктор економічних наук, професор
Чернега Оксана Богданівна

завідувач кафедри міжнародної економіки
(період 2003-2015 рр., 2016-2017 рр.)

 

кандидат економічних наук, доцент
Бочарова Юлія Геннадіївна

завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму
(період 2015-2016 рр.)

 

доктор економічних наук, доцент
Горіна Ганна Олександрівна

завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму

 

Історія кафедри

Одним з найбільш важливих результатів міжнародного проекту "Розробка навчального плану з життєздатної економіки" (Т-JЕР-10030-95) у рамках програми ТЕМРUS/ТАСІS за підтримки Коркського національного університету (м. Корк, Ірландія), Бредфордської бізнес-колледжу (м. Бредфорд, Великобританія) та Халльського університету (м. Халл, Великобританія) було створення в червні 1997 року кафедри міжнародної економіки.

Однією з основних задач Т-JЕР-проекту було розроблення навчального плану для спеціальності "Міжнародна економіка", який базувався на осмисленні ідей сталого економічного зростання та передбачав створення та впровадження нових методів навчання, принципово нових дисциплін, які на той час не мали аналогів у вітчизняній вищій школі.

Отримані результати проекту були високо оцінені європейськими експертами з моніторингу ТАСІS - програми. Практичним втіленням ідей проекту стало відкриття в 1997 році в ДонНУЕТ нової спеціальності "Міжнародна економіка" і випускаючої кафедри - кафедри міжнародної економіки під керівництвом д.е.н., професора Белли Григорівни Шелегеди, яка на той час була не тільки офіційним керівником проекту від української сторони, а й головним натхненником і наставником як вітчизняних, так і зарубіжних виконавців.

Після структурної та науково-організаційної перебудови кафедри в 1999 р колектив очолила д.е.н., професор Олена Володимирівна Виноградова.

Після структурної та науково-організаційної перебудови кафедри в 2003 р колектив очолила д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна.

З 2014 року в результаті оптимізації організаційної структури Університету та приєднання кафедри туризму було створено кафедру міжнародної економіки та туризму.

У 2015 р. кафедру очолила к.е.н., доцент Бочарова Юлія Геннадіївна.

З 2017 р. кафедру міжнародної економіки та туризму очолює д.е.н., доцент Горіна Ганна Олександрівна.

Станом на 01.01.2018 року кафедра міжнародної економіки та туризму забезпечує підготовку студентів за напрямами підготовки та спеціальностями:

6.030503 «Міжнародна економіка» (ступінь «Бакалавр»);

292 «Міжнародні економічні відносини» (ступінь «Бакалавр», «Магістр»);

6.140103 «Туризм» (ступінь - «Бакалавр»);

242 «Туризм» (ступінь «Бакалавр», «Магістр»);

За період свого існування колектив кафедри підготував понад 600 фахівців з міжнародної економіки та туризму, в тому числі для Китаю, В’єтнаму, Тунісу, Марокко, Росії, Лаосу, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Молдови, Палестини та інших країн.

До професорсько-викладацького складу кафедри залучено викладачів, які приймали участь у міжнародних проектах та пройшли стажування у вищих навчальних закладах країн-партнерів. Усі викладачі мають вищу базову освіту та систематично підвищують кваліфікацію за спеціальністю в ВНЗ та установах за профілем кафедри як в Україні, так і за кордоном (у Коркському університеті (Ірландія), Халдському університеті (Велика Британія), Бредфордській школі бізнесу (Велика Британія), Політехнічному інституті в м. Порту (Португалія), Лундському університеті (Швеція), університеті Ковентрі (Велика Британія), Гданському політехнічному університеті (Польща), Вища школа інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща)). Застосовуються різні форми підвищення кваліфікації - стажування, закордонні відрядження, участь у роботі конференцій, семінарів та ін.

Важливим інструментом підготовки  фахівців з міжнародної економіки та туризму як для українського, так і зарубіжного ринку праці, який використовується колективом кафедри, є міжнародні тренінги (постійними партнерами кафедри в організації тренінгів є відділи міжнародного співробітництва Познанської академії готельного менеджменту та ресторанного бізнесу (Польща) та Південно-Чеського університету (Чехія)) та майстер-класи для студентів.

У 2010-2018 рр. студенти спеціальності «Міжнародна економіка» неодноразово ставали переможцями і призерами Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка» (дипломи першого і другого ступенів), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (3 дипломи першого ступеня і 1 диплом другого ступеня), за напрямом «Актуальні питання співробітництва з ЄС» (3 дипломи першого ступеня і 1 диплом другого ступеня), за напрямом «Туризм» 1 диплом другого ступеня.

Кафедра міжнародної економіки та туризму має багаті наукові традиції. За період існування кафедри її колективом підготовлено та опубліковано понад 30 навчальних посібників, понад 10 монографій.

З 2004 року на кафедрі функціонує аспірантура. За цей період аспірантами та здобувачами кафедри було захищено 20 кандидатських та 4 докторських дисертацій, більшість з науковців залишилися на викладацькій роботі в Університеті.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено