Кафедра міжнародної економіки та туризму ДонНУЕТ

There is no translation available.

Кафедра міжнародної економіки та туризму є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки та підприємництва ДонНУЕТ.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою реалізації міжнародних економічних відносин, теоретичних та прикладних аспектів розвитку туризму та рекреацій для всіх спеціальностей Університету.

Кафедра міжнародної економіки та туризму є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

 

 • 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • 242 «Туризм»

 

Завідувач кафедри – д.е.н., доцент Горіна Ганна Олександрівна

Адреса:

вул. Трамвайна, 16, ауд. 312

Номер(и) телефону:

+38 (056) 409 - 77 – 95

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

 • Туризмознавство
 • Географія туризму
 • Організація анімаційної діяльності
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація ділового туризму і виставкової діяльності
 • Організація туристичних подорожей
 • Бізнес-проектування в туризмі
 • Туроперейтинг
 • Курортна справа
 • Управління якістю туристичних послуг
 • Програмний туроперейтинг в туристичному бізнесі
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Міжнародна туристична логістика
 • Основи музеєзнавства
 • Спеціалізований туризм
 • Кон'юнктура ринку туристичних послуг
 • Бізнес-проектування в туризмі
 • Управління конкурентоспроможністю туристичних організацій
 • Історія міжнародних відносин
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Технічний аналіз
 • Фундаментальний аналіз
 • Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес
 • Економіка зарубіжних країн
 • Міжнародні фінанси
 • Зовнішня політика України
 • Європейська інтеграція
 • Міжнародні перевезення
 • Міжнародний туризм
 • Фундаментальний аналіз
 • Міжнародний менеджмент
 • Туризмологія
 • Екскурсологія
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 • Міжнародний туризм
 • Міжнародна торгівля
 • Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі
 • Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності
 • Public Management та процеси децентралізації ЄС
 • Геополітика
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено